Condicions generals de lloguer de cotxes

CATEGORIA DE VEHÍCLES GARANTITZADA

Cuan el client t realitza la seva reserva, ja d¡indicar la categoria de vehicle que desitja. D’aquesta manera, se
l’hi disposarà el model compres o si per algun motiu no resta disponible, BLAUCAR, l’hi suministrara un de categoria
superior sense cost addicional.

CLIENT

El client al signar les dades de lloguer confirma que:

 • Ha llegit, compres i accpeta els termes i condicions generals detallats. En particular, confirma que el vehicle de
  lloguer està en l’estat indicat a la declaració del contracte on s’hi detalen danys anteriors a l’entrega i accepta
  la responsabilitat en respecte as danys addicionals conforme a les condicions generals.
 • Accepta contractar les cobertures y serveis opcionals llistats a càrrec i pagar els càrrecs totals i qualsevol
  altra suma que sigui sorgida durant el lloguer en virtut dels termes i condicions. Tanmateix, accepta que BLAUCAR
  pugui retenir a la seva targeta de crèdit una quantitat cualsevol resultat de les sumes per l’import dels carrecs
  deguts que puguin resultar de la relació contractual atorgada al present acte.

CONCEPTES INCLOSOS A LA NOSTRA TARIFA

 • El preu te inclos el lloguer, el seguro obligatori amb franquicia de 900€ (consultar seguro) y el IVA.
 • El kilometratge es ilimitat
 • El kilometratge es inclos sense carrec fins a 400km/ dia. Per a recorreguts superiors consulti promocions
  directament via mail, telefon o web.
 • No inclos: kilometres, extras (consultar extras), combustible, equipaments i multes.

REQUISITS GENERALS

 • Requisits para l’entrega del vehicle: L’hi sol·licitarem el D.N.I. o passaport original, permís de conductor
  original y targeta de crèdit.
 • Política de cancel·lació: No hi ha despesa per cancelación fins 48 hores abans de la recollida. Si se cancel·la
  dintre del termini de 48 hores anteriors a la recollida del vehicle, deurà abonar el 100%.
 • Donada la situació de pandèmia, no es retornarà l’import de cap reserva formalitzada mitjançant l’import de fiança
 • Política de COMBUSTIBLE: BLAUCAR, l’hi entregarem el vehicle amb el tanc ple i el client el retornarà ple. Si no
  fos possible reposar y retornes el vehicle amb menys quantitat ho comunicarà i abans d’abandonar les nostres
  instal·lacions abonarà la quantitat corresponent.

TARIFA COMBUSTIBLE.

 • 1/4 depòsit de combustible: 20€ IVA incl.
 • 1/2 depòsit de combustible: 40€ IVA incl.
 • 3/4 depòsit de combustible: 60€ IVA incl.
 • 4/4 depòsit de combustible: 90€ IVA incl.
 • En ocasions que el vehícle sofreixi alguna avaria per combustible, el client deurà ferse càrrec de les despeses
  que pugues ocasionar, tals com: buidat del tanc, avaries possibles, reomplerta de combustible i desplaçament a raó
  de (1.50€ IVA incl. por kilòmetre anada i tornada).

COBERTURA GENERAL DE L’ASSEGURANÇA

A mes a mes de l’assegurança HABITUAL, disposem de cobertura Premium (en cap cas obligatori), que te un cost de 28€
per dia IVA inclòs.

Ha de tenir en compte que contractant la COBERTURA PREMIUM BLAUCAR, te certes exclusions com:

 • Carrega errònia de combustible.
 • Pèrdua o trencada de claus.
 • Possibles danys ocasionats per circular per pistes, zones inundables o mal pavimentades.
 • Possibles danys per mal us del pedal de embragatge.
 • Danys ocasionats a l’interior del vehicle ( cremades, folrats, etc.).
 • Danys en las serradures del vehicle.
 • Possibles danys o pèrdues de elements o sostracció del vehicle (antena, escombrilles neteja parabrises, GPS,
  cadires para nens, bandeja, triangles, armilles, tapa depòsit combustible, etc.).

EXTRES NO INCLOSOS AL PREU

 • SEGON CONDUCTOR: 9€ por día IVA incl. Fins un màxim de 60€ IVA incl.
 • Conductor novell: fins a 23 años, 9€ por dia IVA inclòs. fins un màxim de 75€ IVA incl.
 • Pèrdua de claus: 350€ per dia IVA inclòs.
 • G.P.S.: € por dia IVA inclòs. fins un màxim de 75€ IVA inclòs.
 • Carret de passeig: 15€ por dia IVA inclòs. fins un màxim de 75€ IVA incl.
 • Carret bebè “maxi cosí”: 15€ por dia IVA inclòs fins un màxim de 75€ IVA inclòs.
 • Cadireta bebè: 9€ por dia IVA inclòs. fins un màxim de 75€ IVA inclòs.
 • Elevador nen/a: 9€ por dia IVA inclòs. fins un màxim de 75€ IVA inclòs.
 • Hora extra: si es retorna el vehicle mes tard de l’hora estipulada al contracte es cobrarà 35€ IVA inclòs. per
  cada hora addicional o fracció de hora.

ALTRES CARREGS

 • Possible rotura o pérdida del GPS: 200€ IVA incl.
 • Possible rotura o pérdua de cadires infantils: 200€ IVA incl.
 • Possible rotura o pérdida de elevadores niño: 100 IVA incl.
 • Possible rotura o pérdida de cochecitos de paseo: 200€ IVA incl.
 • Possible rotura o pérdida de cochecitos “maxicosi”: 250€ IVA incl.
 • Vehículo con suciedad extrema: 75€ IVA incl.
 • Cargo por gestión de multas: 12€ IVA incl. por cada gestión (en ningún caso incluye el pago de la sanción).
 • Posible devolución de un vehículo en un lugar erróneo: 60€ IVA incl.
 • Posible devolución de un vehículo en un lugar erróneo: 60€ IVA incl.
 • Posible abandono de un vehículo: 350€ IVA incl.
 • Posible asistencia en carretera no cubierta: 1,90€ IVA incl. por kilómetro.
 • Fumar dentro de un vehículo: 100€ IVA incl.

TARGETAS DE CRÈDIT

Amb la firma del contracte de lloguer, l’arrendatari autoritza a BLAUCAR per a que pugui carregar a la targeta de
crèdit del arrendador els conceptes extres en els que pugui incórrer pel mal us del vehicle, com puguin ser multes
de tràfic, desperfectes no coberts pel la cobertura, dies extra, danys ocasionats al vehicle per conduir Baix
efectes del alcohol o drogues i danys produïts per un conductor no autoritzat, etc.

PROHIBICIONS DEL US DEL VEHÍCLE

El arrendatari del vehícle s’obliga a no realitzar els següents actes:

 • Transportar mercancies perilloses o materials pesats.
 • Transportar a mes passatgers dels permesosper la fitxa tècnica.
 • Deixar conduir a cualsevol persona no autoritzada expressament al contracte.

PERDUA DE CLAUS

En cas de pèrdua de claus, el client deurà abonar l’import de les mateixes i si tambe hem de portar-les al lloc on
esta situa es facturarà a rao de 0.50€ IVA inclòa per kilòmetre d’anada i tornada.

OBJECTES A L’INTERIOR DEL VEHICLE

El robatori d’objectes de l’interior del vehicle no queda cobet per la cobertura, tanmateix, es recomana no deixar
cap objecte de valor a vista.

BLAUCAR no es fa responsable dels onjectes que puguessin ser oblidats a l’interior del vehicle pel que es recomana
revisat el mateix a fons abans de la seva devolució.

DEVOLUCIÓ ANTICIPADA.

En cas de devolució del vehicle i anul·lació del contracte anterior a la data prevista de finalitzar, es valorarà
la devolució parcial de part de la reserva efectuada encara que no es garantida la part total pagada no consumida
del vehicle.

ENTREGA Y DEVOLUCIÓ

Oficina AMPOSTA y TORTOSA: En caso de recollir el vehícle a cualsevol de les nostres oficines, vostè podràm
retornar-lo a la mateixa oficina. En cas de no trobar personal de l’empresa, deurà avisar al teledon de contacte i
l’hi indicarem el procediment a seguir per aparcar el vehicle amb seguretat i depositar les claus a la bústia.

ALLOTJAMENTS PROPERS – Hotel, càmping, casa rural..etc : En cas de recollir el vehícle al seu allotjament , vostè
podrà retornar el vehicle al mateix lloc previ acord en BLAUCAR. Podrà depositar le vehicle a l’exterior i depositar
les claus al personal de recepció del allotjament i els nostres operaris faran la recollida del vehicle el mes aviat
possible.

La devolució del vehicle sempre es realitzarà al mateix lloc on es va contractar per a poder retornar el vehicle a
un altre lloc deurà consultar amb els nostres operaris i fer front als possibles costos i condicions tant de
recollida com de devolució.

PREUS ENTREGA I DEVOLUCIÓ SEGONS HORARI

 • Entregues de 08:00h a 19:00h: SENSE CARREC.
 • Entregues de 06:00h a 08:00: 30,00€ IVA inclòs.
 • Devolucions de 08:00h a 19:00h: SENSE CARREC
 • Devolucions de 06:00h a 08:00h: 30,00€ IVA inclòs.
Top